Οι δουλειές μας

Οπτικοαουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, από εκπαιδεύσεις σκύλων και των ιδιοκτητών τους σε διάφορα στάδια.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ξανά ότι ο κάθε σκύλος εκπαιδεύεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του και ΌΛΑ τα μαθήματα γίνονται παρουσία του. Αυτό εξασφαλίζει την επιτυχία της εκμάθησης της κάθε εντολής και του σωστού χειρισμού του σκύλου από τον ιδιοκτήτη του.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης από την εκπαίδευση κουταβιού έως τη διόρθωση των προβλημάτων συμπεριφοράς.

joomla template 1.6